Derfor vælger andre Hallgren Advokater

Hallgren Advokater er et moderne generalist advokatfirma med et ungt team af højt kvalificerede medarbejdere, der holder fokus på realiteterne i en sag og derfor altid giver en ærlig sagsvurdering. Gennem nytænkning og en innovativ tilgang til sagsbehandlingen rådgiver vi såvel erhvervsvirksomheder som private indenfor en lang række juridiske fagområder.

Nærhed, åbenhed og tydelige resultater er elementer, som kendetegner samarbejdet med vore klienter. Denne tilgang har også bevirket, at vi oplever en voldsom tilgang af nye klienter og opgaver. Med andre ord bliver vi dagligt bekræftet i, at vi gør det rigtigt.

Tag Hallgren Advokater med på råd. Det kan være første skridt til at komme sikkert og trygt i mål.

ha wordle 300x199 - Forside

Nyt “brand”

Nye tider, nyt brand.

Hallgren Advokater har i 2017 oplevet en markant tilgang af klienter. Samtidig er branchen som helhed kendetegnet ved stor konkurrence som følge af den teknologiske udvikling. Alt i alt en udvikling, som vi – Hallgren Advokater – følger meget tæt, da vi favner hele spektret af juridiske fagområder.

Ny IT infrastruktur, nye medarbejdere og flere sager på tværs af vore fagområder har gjort tiden moden til at gå egne veje. Indtil udgangen af 2017 har vi været del af en landsdækkende advokatkæde, men vi oplever, at vore klienter ønsker større specialviden, nærhed og en mere moderne tilgang til hele sagsbehandlingen. Derfor har vi fra årsskiftet 2017/18 taget skridtet og er gået for os selv.

Et nyt brand giver som sådan ikke dig som klient en fordel. Din fordel ligger derimod i medarbejderne bag, vores kultur og faglige kompetencer. Det er kort fortalt de bærende elementer for tilgangen af nye klienter og opgaver hos Hallgren Advokater.

Selvom vi ekspanderer, så har vi fortsat et meget stærkt fokus på Ballerup og omegn. Det gælder også i forhold til vort sociale engagement, hvor vi f.eks. hver anden mandag i lige uger (fra kl. 16:15) giver gratis social retshjælp på Ballerup Bibliotek.

Nogle få eksempler

  • Bolighandel: Ét af vore særlige kompetenceområder er bolig-/ejendomshandel og hvor vi bistår igennem hele processen – enten på købers eller sælgers side. Skødebehandling, ejerpantebreve, refusionsopgørelse m.v. Hos Hallgren Advokater tager vi hånd om hele sagskomplekset og bringer dig trygt i mål.
  • Entreprise- og Udbudsret: Vi har mangeårig erfaring indenfor det entreprise- og udbudsretlige område, såvel med rådgivning til både private, entreprenører og offentlige instanser. Eksempler kan være udarbejdelse af kontrakter, kvalitetssikring af udbudsmateriale, rets- og voldgiftssager, ekspertise iht. AB systemerne, konkursbehandlinger o.m.a.

  • Selskabsret: Det bliver mere og mere komplekst at drive virksomhed. Det ser vi gennem sager, hvor vi har bistået indenfor etablering af selskaber, virksomhedsoverdragelse og generationsskifte, bestyrelsesansvar samt rekonstruktioner m.v. Tag derfor Hallgren Advokater med på råd inden det er for sent.
  • Bobehandling: Behandling af dødsbo – herunder hensynstagen til arvinger – kan ofte være forbundet med særlige juridiske hensyn. Vi assisterer med en korrekt juridisk og skattemæssig opgørelse af boet, ligesom vi drager omsorg for, at alle involverede parter får afsluttet sagen på bedst mulig vis.
  • Familieret: De færreste tænker over, at vi lever i et samfund, hvor stort set alt er reguleret af love og regler. Den uvidenhed kan føre til uheldige situationer – i særdeles i familielivet. Tag derfor Hallgren Advokater med på råd – det kan spare dig og din familie for mange ubehagelige overraskelser. Vi hjælper med udarbejdelse af testamenter, fremtidsfuldmagter samt anden tinglysning af familie-/ægteskabsretslig karakter. Ydermere varetager vi børnesager – herunder forældremyndighedssager – samt værgesager generelt.

Vi lytter gerne

Står du – eller virksomheden – i en situation, hvor det næste naturlige skridt vil være en juridisk afklaring, så kontakt os for et uforpligtende møde.

Vi hjælper med at afdække de juridiske aspekter i sagen og giver gerne vore anbefalinger til, hvordan situationen bedst muligt bør håndteres fremadrettet. For os gælder det om at finde den rigtige løsning.

Ring til os – hellere nu end før det er for sent.

hallgren 300x90 - Forside

Det er os, du møder

peter 300x300 - Forside

Peter Hallgren

Peter Hallgren

Advokat / Indehaver

T (+45) 2886 2636

E-mail
christopher2 300x300 - Forside

Christopher Nielsen

Christopher Bühl Nielsen

Advokat

T (+45) 6011 4203

E-mail
medarbejder 300x300 - Forside

Karina Jensen

Karina Jensen

Jurist

T (+45) 6011 4205

E-mail
medarbejder5 300x300 - Forside

Maria Ingvartsen

Maria Ingvartsen

Stud.Jur.

T (+45) 6011 4202

E-mail
medarbejder3 300x300 - Forside

Anders Poulsen

Anders Poulsen

Stud.Jur.

T 8?45) 6011 4204

E-mail
gitte 300x300 - Forside

Gitte Aagaard

Gitte Aagaard

Advokatsekretær

T (+45) 6011 4200

E-mail
medarbejder2 300x300 - Forside

Isabella Schwan

Isabella Schwan

Advokatsekretær

T (+45) 6011 4207

E-mail
jeanette 300x300 - Forside

Jeanette Andersen

Jeanette Andersen

Bogholder

T (+45) 6011 4201

E-mail
HALogo 72dpi 300x205 - Forside

Derfor …

Hallgren Advokater et full-service advokatfirma med mange kompetencer og specialer. Vi yder juridisk rådgivning inden for alle væsentlige retsforhold og brancher. Vi bliver målt på de resultater, som vi skaber for vores klienter, så derfor er stærke faglige kompetencer en selvfølge.

Kontakt os

Hallgren Advokater
Bydammen 8
DK – 2750 Ballerup

Telefon: (+45) 4497 1414
CVR: 36077824