Udlejningsbetingelser

Udlejningsbetingelser ved leje af lokale

Generelt ansvar

Lejer har ansvar for lokalerne i det lejede tidsrum og for at aflåse lokalet forsvarligt samt slukke alle elektriske apparater, maskiner og lamper, og tilslutte alarm når lokalerne forlades.

Lejer har ansvaret for, at der ikke sker skader på bygning, lokalerne, service og inventar.

Det er under ingen omstændighed tilladt, at åbne og/eller benytte sig af køkkendøren, som på forhånd vil være aflåst. Såfremt døren brydes op, vil alarm blive aktiveret, og lejer samt dennes gæster, skal straks forlade lokalerne.

Det er ikke tilladt at ryge i lokalerne. Alt rygning foregår udendørs.

Ved mangler, skader eller manglende rengøring i forbindelse gennemgang og nøgle overdragelse af lokalerne fra udlejer til lejer, skal lejer straks meddele dette til udlejer. Der kan ikke ved efterfølgende afleveringsforretning fra lejer til udlejer reklameres eller kompenseres for ovenstående, såfremt lejer ikke har gjort indsigelser ved overtagelsen af lokalerne gældende.

Lejer må under ingen omstændigheder videreudleje eller overdrage lejemålet til tredjemand, uden udlejers skriftlige accept.

Misvedligeholdelse af ovenstående betingelser vil medføre fratræk i eller tilbageholdelse af hele depositummet, samt eventuelt supplerende erstatningsansvar samt politianmeldelse.

Ovenstående lejeaftale og betingelser træder automatisk i kraft og er bindende for begge parter ved udlejers bekræftelse på en lejeforespørgsel og betaling af det fulde beløb på kr. 5.000,00.

Leje og lejeperiode

Forespørgsel på leje af lokalerne foregår udelukkende via udlejers udlejningsportal. Lejer skal uploade kontakt- og personoplysninger samt billede legitimation og gyldigt sygesikringskort.

Udlejer har herefter 8 dage til at besvare henvendelsen, og forbeholder sig retten til at afvise enhver lejeanmodning uden begrundelse.

Såfremt lejer modtager en ordrebekræftelsen på sin henvendelsen fra udlejer, skal lejer inden 24 timer indbetale depositum på kr. 5.000,00, ellers bortfalder ordrebekræftelsens gyldighed.

Lejen samt tvungen slutrengøring forløber sig i kr. 5.000,00. Såfremt lokalerne ved afleveringsforretningen fremstår uden anmærkninger, tilbagebetales kr. 2.000,00 til lejer.

Udlejning foregår udelukkende i perioder fredag til søndag.

Lejeperioden gælder i ovenstående tidsrum, og kan hverken forkortes eller forlænges. Dvs. at lejer har ansvaret for lokalerne fra udlevering af nøgle fredag til aflevering af nøgle mandag formiddag.

Afhentning af nøgle:
Nøglen udleveres på adressen fredag kl. 14:00 – 16:00. I forbindelse med nøgleoverdragelsen, vil lejer og udlejer gennemgå lokalerne i fællesskab. Udlejer vil ved den fælles besigtigelse optage fotomateriale.

Aflevering af nøgle samt afleveringsforretning af det lejede:
Nøglen afleveres på adressen mandag kl. 09:00 – 11:00. I forbindelse med returneringen af nøglen til udlejer, vil lejer og udlejer gennemgå lokalerne i fællesskab. Udlejer vil ved afleveringsforretningen optage fotomateriale hvis nødvendigt.

Oprydning og rengøring

Lokalet skal forlades i samme stand, som det er modtaget. Det er lejers opgave og ansvar, at følgende udføres:

  • Alt oprydning foretages af lejer i de lejede lokaler, herunder vask af borde og stole samt øvrige overflader, støvsugning samt overfladisk rengøring ved vask af gulv, badeværelse inkl. toilet og pissoir samt håndvask, køleskab og ovn.
  • Alt affald/cigaretskodder/tomme flasker/dåser mv. fjernes fra udendørsarealer på hele matriklen.
  • Stole og borde skal sættes som ved overtagelsen.
  • Køkken affald bæres ud og ligges i den grønne affaldsspand ved parkeringspladsen. Er der ikke plads til alt skraldet, er det lejers eget ansvar, at bortskaffe skraldet på behørigt vis. Intet skrald må efterlades på jorden.
  • Køkkenet skal være rengjort og opvaskemaskine være tømt. Alt affald skal være fjernet.
  • Alt service skal være vasket grundigt op, tørres af/efter og sat tilbage i samme orden og plads som det blev modtaget.
  • Alle drikkeglas og spisebestik tørres/pudses med et viskestykke efter de er afvasket i opvaskemaskinen.
  • Køkkenet skal være tømt for mad, medbragt emballage og service mm.
  • Lokalet skal stå klar til afleveringsforretning senest kl. 09:00 mandag morgen.

Der medfølger en fast og ufravigelig dybdegående rengøring i lejeprisen, som udføres af professionel rengøringspersonale, som skal sikre, at rengøring iht. gældende retningslinjer omkring Covid-19 overholdes.
Hvis lejer efterlader lejemålet mangelfuldt iht. ovenstående punkter, og udlejer skal rengøre mm. efter lejer, fratrækkes ekstra rengøringsomkostninger i depositummet.

Alt rengøring og oprydning er lejers ansvar.

Hvis lejer efterlader opkast og lignende, inde eller uden for selskabslokalerne, og udlejer skal rengøre efter lejer, fratrækkes der yderligere kr. 1.000,00 i depositum pr. sted der er opkast, ud over øvrige rengøringsomkostningerne.

Afleveringsforretning

Lejer og udlejer gennemfører afleveringsforretning i forbindelse med, at lokalet afleveres tilbage på tidspunktet beskrevet under lejeperiode.

Ituslåede glas, tallerkener etc. bedes efterladt i køkkenet, og vil blive fratrukket i depositumbeløbet.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.